Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Najbliższy mecz:
22. kolejka I ligi
ul. Gdańska 163
20.03.2016 r. 12:45

Zawisza

Bydgoszcz

-

PGE GKS

Bełchatów

REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO – STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W BEŁCHATOWIE

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), wprowadza się niniejszy regulamin obiektu – stadionu piłkarskiego

§1.

Regulamin dotyczy imprez, organizowanych przez GKS „BEŁCHATÓW” S.A. na terenie stadionu piłkarskiego usytuowanego przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie

§2.

Stadion jest obiektem, na którym organizowane mogą być imprezy masowe - mecze piłki nożnej, inne imprezy masowe oraz inne imprezy, nie będące imprezami masowymi.

§3.

1. Szczegółowe zasady udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy masowej – meczu piłki nożnej określa niniejszy regulamin oraz regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej.
2. W przypadku pozostałych imprez masowych lub innych imprez, nie będących imprezami masowymi obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§4.

1. Informuje się, iż obiekt jest wyposażony w kompatybilny elektroniczny system identyfikacji osób, służący do sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz kontroli dostępu. Powyższe dotyczy rozgrywek piłki nożnej prowadzonych w ramach ligi zawodowej.
2. Obiekt jest nadzorowany za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.

§5.

1. Pozwolenie wejścia na teren obiektu oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii organizatora.
2. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych
3. Zakazuje się wstępu na teren obiektu osobie:
a. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych (dotyczy imprezy masowej),
b. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych lub poddania się badaniu stanu trzeźwości (dotyczy imprezy masowej),
c. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
e. małoletniej do lat 13 , nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej .
f. nie posiadającej dokumentu upoważniającego do wejścia i przebywania na obiekcie

§6.

1. W dniu przeprowadzanych imprez obiekt jest wyłączony z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy.
2. Wejścia dla publiczności będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
3. Podczas pozostałych imprez masowych i innych wydarzeń, zasady dostępności do obiektu określa organizator imprezy.

§7.

1. W dniach, w których mecze piłki nożnej lub inne imprezy masowe nie są przeprowadzane wprowadza się następujące zasady dostępności do obiektu: Do wejścia upoważnieni są pracownicy klubu, dostawcy towarów i usług oraz osoby upoważnione.
2. spotkania, narady, wycieczki grupowe, zwiedzanie obiektu mogą być organizowane na zasadach określonych odrębnie przez organizatora/właściciela obiektu;

§8.

Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, profesjonalne filmowanie i wykonywanie zdjęć na stadionie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą organizatora/właściciela obiektu.

§9.

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
a. jakiejkolwiek broni
b. niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń oraz kasków, parasoli o ostrym zakończeniu;
c. butelek, kubków, dzbanów lub puszek wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych;
d. wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
e. alkoholu innego niż zakupionego na obiekcie, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
f. materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
g. zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników;
h. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
i. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgoda organizatora;
j. flag wielkoformatowych (tzw. sektorówek) bez wcześniejszej zgody organizatora;
k. dużej ilości papieru i/lub rolek papieru;
l. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym trąbek oraz przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
m. wskaźników laserowych;
n. kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
o. urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora;

§10.

1. Zabrania się na terenie obiektu:
a. używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby,;
b. używania obraźliwego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, itp.;
c. rzucania przedmiotami;
d. spożywania alkoholu innego niż zakupionego na obiekcie, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych;
e. uporczywego stania w sektorach z miejscami przeznaczonymi do siedzenia;
f. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
g. używania środków pirotechnicznych, itp.;
h. umieszczania transparentów lub flag poza miejscami wskazanymi przez Organizatora;
i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu , a także niszczenia infrastruktury obiektu;
j. nieuzasadnionego blokowania miejsc w rejonie wyjść i wejść oraz dróg ewakuacyjnych do obiektu.
2. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: pola gry, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady stadionu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.

§11.

1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy, prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
3. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Osobom takim nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione karty uprawniające do wstępu na imprezę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a. dochodzenia roszczeń za wyrządzone szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
b. unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Regulamin obiektu wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2010 r.

GKS-Wisla Plock

Punkt Obsługi Kibica (ul. 1 Maja - t. południowa)

14 - 20.03. nieczynny
693-364-466 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tabela I ligi

 

SPONSOR STRATEGICZNY
PGE Polska Grupa Energetyczna

WŁAŚCICIELE AKCJI
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.

 

SPONSORZY I REKLAMODAWCY


PARTNERZY

Galeria Olimpia

PARTNER MEDIALNY
belsport

© 2005-2013 GKS "Bełchatów" Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: Arkadiusz Modliński.